Minoritetsspråklige barn og unges grammatiske utvikling

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Psykologi i kommunen;46 (4)

Publisher

Tidsskriftet Psykologi i kommunen

Document type

Abstract

Det vekker bekymring at en gruppe minoritetselever ikke har samme læringsutbytte og leseferdighet som norsk enspråklige elever (bla PISA 2007, PIRLS 2003). Selv om mange av elevene har gode kognitive og språklige ressurser, kan svake norskspråklig ferdigheter ved skolestart føre til mangelfull faglig utvikling. Som en konsekvens av svakt læringsutbytte gis tilbud om spesialundervisning, i stedet for bedre tilpasset opplæring gjennom tilbud som tospråklig fagopplæring eller norsk som andrespråk. Dette fører til en overrepresentasjon av minoritetselever i spesialundervisning (bl.a.Baca & Cervantes 2003, Fredrickson & Cline 2002).

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1043