Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

Tidsskrift for ungdomsforskning;12(2)

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

I artikkelen undersøker vi tidstrender i problematferd blant norsk ungdom fra 1992 til 2010. Har norsk ungdom blitt «snillere» de siste 20 årene? Videre undersøker vi en påstand om økt omfang av sideproblemer (rus og svak psykisk helse) blant unge som er mye involvert i problematferd. Finner vi tendenser til polarisering? Har forskjellen mellom de lovlydige og unge som er mye involvert i problematferd blitt større? Datamaterialet er Ung i Norge 1992, 2002 og 2010. Analysene viser at omfanget av norm- og regelbrudd har gått ned. Videre finner vi tendenser til polarisering mellom de to første undersøkelsene, men for hele perioden finner vi ingen utvikling i retning av flere sideproblemer blant unge med atferdsproblemer.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2486