«Mer enn 140 tegn» En studie av hvordan norske fortelleres beveggrunner påvirker norsk fortellerpraksis.

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

I denne studien har jeg foretatt semistrukturerte intervjuer med tre norske fortellere, for å belyse deres beveggrunner som utøvere. Videre har jeg sett på hvordan disse beveggrunnene kan påvirke norsk fortellerpraksis. Med utgangspunkt i intervjuene, har jeg kategorisert svarene deres under paraplybetegnelsene: rom, feedbacksløyfe og beveggrunner. Disse betegnelsene er forankret i ulike teorier, og informantenes uttalelser blir analysert fortløpende i sammenheng med den aktuelle teorien.
With this study, I have interviewed three storytellers to illuminate their motives as professionals. I have also examined how this motives can influence a norwegian storytelling practice. With the interviews as a base, I have categorized their answers under the designations: room, feedback loop and motives. These designations is rooted in different theories, and the informers quotes will be analyzed consecutively under the relevant theory.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6119