Meningen med E-sport. En studie om E-sport som toppidrett i skolen