Mellom tradisjonen og weben: katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning