Mellom nærhet og distanse - En kvalitativ studie av dannelse av følelsesmessig bånd til det ufødte barnet hos kvinner innlagt med truende prematur fødsel.

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Bakgrunn: Diagnosen truende prematur fødsel innebærer en forhøyet risiko for det ufødte barnet. Risikotilstanden kan påvirke den prenatale tilknytningen. Formål: Undersøke hvordan gravide kvinner som er innlagt på grunn av truende prematur fødsel beskriver sitt følelsesmessige bånd til det ufødte barnet. Design og metode: Kvalitativt design, semistrukturerte intervjuer Resultater: Fire temaer kom frem - Ambivalens i fantasering og distansering, kvalitet og kvantitet, opplevelsen av egen og barnets helse og mestringsstrategier.4 Konklusjon: Informantene pendler mellom nærhet og distanse til barnet i magen. Kvinnene bruker mer tid til å tenke på barnet etter innleggelse, og tankene er preget av en høyere grad av bekymring. Mestringsstrategier benyttes for å unngå påvirkning av negative tanker. Fosterovervåkningen har betydning for opplevelsen av barnets helse, men erstatter ikke betydningen av å kjenne fosterbevegelser. Implikasjoner for praksis: Jordmødre kan hjelpe risikogravide med å forberede seg til det premature barnet. Helsepersonell bør være bevisste på fosterovervåkningens betydning for risikogravide. Kvinnenes behov for å benytte seg av mestringsstrategier bør anerkjennes.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3575