Mellom forankring og forandring - en kvalitativ undersøkelse av holdninger og verdisyn hos ansatte ved Drammensbiblioteket

Author(s)

Publication date

2007

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Denne undersøkelsen ser nærmere på hvilke tanker og holdninger ansatte og ledere ved biblioteket til Høgskolen i Buskerud, avd. Drammen og Drammen folkebibliotek hadde i fasen før sammenslåingen til det nye Drammensbiblioteket. Undersøkelsen identifiserer ulikheter i forhold til identiteter, roller og verdigrunnlag de ansatte har med seg fra henholdsvis høgskole- og folkebiblioteket, samt konfliktlinjer som kan spores i disse. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er institusjonell teori. Empirien baserer seg på intervjuer med fagutdannede bibliotekarer ved høgskolebiblioteket i Buskerud, avd. Drammen, og Drammen folkebibliotek, samt lederne av disse. Hovedfunnene fra analysen peker i retning av at disse faggruppene på flere områder er svært ulikt innstilt til reformen. Ulikhetene knyttes opp mot institusjonaliserte profesjonsverdier fra henholdsvis fag- og folkebiblioteket, idet fagbibliotekarene utviser en tydelig instrumentell orientering, hvorimot folkebibliotekarene vektlegger bibliotekets samfunnsrolle. Valget av en delt organisasjonsform innad på Drammensbiblioteket kan ha betydning for hvorvidt slike verdier og holdninger vil fortsette å eksistere side om side, eller gå over til å tilnærme seg hverandre.
The aim of this thesis is to investigate the thoughts and values held by the employees and leaders of the Buskerud University College, campus Drammen and Drammen Public Library in the time before the merging of the libraries into the new Drammensbiblioteket. The study aims to identify differences related to identity, professional roles and values, between the groups of librarians employed by respectively the academic library and the public library, and the leaders of these organizations. The study also aims to define lines of conflict related to such differences. The theoretical foundation for the study is based on institutional theory. The analysis is based on empirical data from interviews with the employees and leaders of the two libraries in question. The main conclusions of the study suggests substantial differences between the professional groups, and these differences are mainly linked to institutionalized professional values, where the librarians at the academic library have a prominently instrumental orientation, whereas the librarians at the public library are oriented towards the library’s role in society. The decision to keep the organizational units divided within the new organization may have implications as to whether different values and attitudes will continue existing side by side, or develop into a more united basis of values.

Keywords

Version

Lunndal, Clara A. Hagtvedt

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3317