Medstudentrespons : et eksempel på en studentaktiv læringsform i Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf)

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Tapir Akademisk Forlag

Document type

Abstract

Medstudentrespons er en av flere studentaktive læringsformer som benyttes i en klasse bestående av minoritetsspråklige studenter ved HiOs arbeidsplassbaserte førskolelærerutdanning (ABf)1. Medstudentrespons inngår som en del av oppgaven ”Gruppen som redskap for læring”, der studentene gir skriftlig respons på hverandres tekstutkast knyttet til spørsmålene: Hvilken betydning har gruppen for din læring? Hvilken betydning har du for gruppens læring? Oppgaven utføres innenfor lærestøttesystemet (LMS) Fronter. Gjennom arbeid med oppgaven skal studentene få erfaringer med gruppearbeid og medstudentrespons som redskap for læring. De inngår som sentrale aktører i egen læring, og skal samtidig erfare medstudentene som betydningsfulle ressurspersoner i læreprosessen. Studentene oppfordres til å ta utgangspunkt i egne erfaringer i arbeid med oppgaven. Oppgaven legger således til rette for anerkjennelse av studentenes bakgrunn og at denne er av betydning for læreprosessen i et utdanningsprogram der arbeidsplassen inngår som læringsarena.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/363