Med viten som verktøy referansebibliotekaren i det digitale skiftet

Author(s)

Publication date

2015-12

Series/Report no

Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning;

Publisher

ABM-Media

Document type

Abstract

Idé og tittel til artikkelen har bakgrunn i prosjektet «Viten som verktøy», som på mange måter illustrerer denne overgangsfasen. Det startet i 1987, da online-søk i referansearbeid var forbeholdt de store universitetsbibliotekene. Prosjektet hadde to hovedmålsettinger: at ingeniørutdanningenes høgskolebibliotek skulle bruke digital teknologi til å formidle forskning og kunnskap på feltet til ansatte og studenter, og at de skulle tilby søketjenester til små og mellomstore bedrifter. Som kompetansebyggende tiltak ble det også nyskapende. Med utgangspunkt i Viten som verktøy, ser vi på utviklingen av bibliotekarrollen og stiller spørsmålet: Hvordan grep referansebibliotekaren an digitale verktøy – og hvordan påvirket det bibliotekarenes profesjonsutvikling? Ved å gjøre kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i sektoren og på bibliotekarutdanningen har vi fått et datamateriale som tvinger oss til å løfte blikket, se på ulikhetene innenfor bibliotekarprofesjonen – alt sammen med utgangspunkt i referansearbeid. I diskusjonen bruker vi begrepene jurisdiksjon og intermediær rolle for å kunne si noe om bibliotekarrollen i endring. Med referansearbeid mener vi tjenesten bibliotek tilbyr brukere som leter etter informasjon – uansett nivå, et av kjernefagene i bibliotekarprofesjonen (Bishop, 1915). I denne sammenhengen konsentrerer vi oss om digital teknologi knyttet spesifikt til referansearbeid, ikke om annen teknologisk nyvinning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2880