Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

Artikkelen utforsker hvilke fortellinger vi velger å fortelle om andre, og med hvilken rett andres narrativer blir fortellerens eget materiale. Vi diskuterer derfor selve innsamlings - og fortolkningsproblematikken som inngår i et kunstdidaktisk arbeid når man både er forsker, fasilitator og forteller i et prosjekt som omhandler marginale og sårbare grupper i samfunnet. Artikkelen bygger på produksjonen «Romfolk – et folk i veien» som ble spilt under Festspillene i Nord - Norge. Hensikten med produksjonen var å skape en forestilling basert på sigøyneres tradisjonsfortellinger og beretninger om hvem sigøynere selv opplever at de er. Fortellingene og innsikten de rumenske informantene bidro med, ble av artikkelforfattern e fortolket som immateriell kulturarv og formidlet gjennom å anvende teater som ledd i en anti - stigmatiseringsprosess mot romfolk

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3070