Mattilbud for rusmiddelavhengige. En kartlegging og vurdering av mattilbudet ved institusjoner tilknyttet Rusmiddeletaten i Oslo

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAEH;2012

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn og mål: For om lag ti år siden ble det for første gang satt fokus på rusmiddelavhengiges svært mangelfulle kosthold. I 2011 ble det startet et prosjekt i regi av Oslo kommune, med mål om å bedre ernæringsstatus og tannhelse for beboere og brukere av Rusmiddeletatens institusjoner, kalt Prosjekt ERT. Masterstudien var knyttet til dette prosjektet. Hovedmålet med denne masterstudien var å kartlegge og vurdere mattilbudet ved institusjoner i Rusmiddeletaten. Utvalg og metode: Utvalget var 25 ulike institusjoner ved som var tilknyttet Prosjekt ERT. Studien baserte seg hovedsakelig på kvantitativ metode som forskningsstrategi, men med innslag av kvalitativ metode. Et selvutviklet spørreskjema, inkludert et måltidsintervju, var hovedinstrumentet for datainnsamlingen. Ernæringsansvarlig på hver enkelt institusjon, eventuelt annen ansatt, ble intervjuet. Resultater: Innholdsmessig ble de fleste enkeltmåltider ved institusjonene vurdert til å ha relativ stor variasjon av matvaregrupper eller til å være tilfredsstillende i forhold til kostråd, selv om økt bruk av frukt ville ha gjort mattilbudet mer fullverdig. Når det gjaldt tilbudet av spesifikke matvarer, ble det på flere institusjoner funnet noen svakheter, blant annet for mye bruk av fete, fine og sukkerholdige matvarer, samt rent sukker. Noen institusjoner hadde en lav måltidsfrekvens, og flere institusjoner manglet retningslinjer i forhold til mattilbudet. Når det gjaldt måltidssituasjonen, virket det som om samtlige institusjoner hadde fokus på å skape en hyggelig måltidsatmosfære. Konklusjon: Institusjonenes beboer- og brukergrupper varierer veldig, til og med innenfor en og samme seksjon. Det kan derfor være vanskelig å lage generelle retningslinjer som passer for alle institusjonene. Hver institusjon bør således vurderes enkeltvis slik at man kan sette sammen et fullverdig mattilbud som er tilpasset beboer- og brukergruppens ernæringsmessige behov

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1196