Markedsavkastninger ved annonsering av topplederbytte - En empirisk studie av børsnoterte selskaper i det norske aksjemarkedet i perioden 2010 - 2015

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Dette studiet tar for seg markedets reaksjoner på Oslo Børs ved annonsering av topplederbytte. Vi utfører et event-studie hvor vi tester om det eksisterer unormal avkastning ved annonsering av topplederbytte. Vi benytter ulike variabler for å avdekke hvilke forhold som påvirker den unormale avkastningen. For annonsering av ny toppleder finner vi positiv signifikant unormal avkastning i motsetning til avgang der vi ser at markedet reagerer negativt. Den negative reaksjonen reduseres delvis dersom en ansettelse annonseres samtidig. Vi får signifikant forskjell mellom resultatene ved testing av avgang mot ansettelse. Vi finner at det ikke er signifikant forskjell mellom ansettelser av ulikt kjønn. Likevel ser vi at ansettelsen av en kvinnelig toppleder gir en større positiv reaksjon i markedet enn ved ansettelse av en mannlig toppleder. Dette indikerer at type topplederbytte og forklaringsvariablene spiller en sentral rolle for hvordan markedet vil reagere.
This study investigates the market reaction on the Oslo Stock Exchange of announcement of CEO turnovers. Our research is an event-study, which tests for the existents of abnormal stock returns of CEO turnover announcements. We use different variables to identify the factors that influence the abnormal returns. For announcement of new CEO we find positive significant abnormal returns as opposed to departing CEO announcement where the market reacts negatively. The negative reaction is partly decreased if an announcement of the new CEO is at the same time. By testing the results of CEO departures against CEO appointments, we find significant difference between them. We find that there is no significant difference between the employments of different gender. However, the appointment of female CEOs provides a greater positive reaction in the stock market than when employing male CEOs. This indicates that the type of CEO turnovers and the explanatory variables have a central role in how the market will react.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3435