Mapping the TORCH Ontology to Schema.org

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Schema.org is an ontology supported by the biggest search engines, which allows to add structured semantic markup to the HTML of web pages. This kind of markup is fairly easy to implement and has become popular among web developers. It is also becoming more and more important for the strategies of search engines and some organizations are starting to use it to expose large sets of data. Schema.org can be considered as a component of the Semantic Web, which is an extension of the Web, where ontologies, interoperability, and linked open data are important concepts. Together with established data standards, they allow machines to be able to understand the semantics, i.e. the meaning, of data. The wish to explore ontologies through an experimental project was the main motivations of this thesis. The experiment is a mapping of the TORCH ontology to Schema.org that has been evaluated with a small use case in order to test if the mapping could be applied to the markup of a web page made with Schema.org. The purpose is to provide a useful preparatory study for the TORCH project, currently in progress at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, and involving transformation of metadata into Linked Data and extraction and mapping of cultural heritage data.
Schema.org er en ontologi som er støttet av de største søkemotorene. Den tillater å legge til semantisk strukturert markup i HTML-koden i nettsider. Denne type markup er ganske enkel å implementere og den har blitt populær blant webbutviklere. Den holder på å bli viktigere og viktigere for søkemotorene sine strategier fremover, og noen organisasjoner begynner å bruke den for å tilgjengeliggjøre store datasett. Schema.org er ansett som en komponent til den Semantiske Veven, hvor ontologier, interoperabilitet og åpne data er sentrale konsepter. Sammen med etablerte datastandarder, disse gjør at maskiner kan forstå semantikken, dvs. meningen, bak data. Ønsken om å undersøke ontologier gjennom et eksperimentelt prosjekt var den største motivasjon for denne oppgaven. Eksperimentet består av en mapping av TORCH ontologi til Schema.orgM˙ appingen har blitt evaluert med en liten case for å se om mappingen kunne bli brukt for markup av en nettside med Schema.org. Formålet er å komme med en nyttig forstudie for TORCH-prosjekt. Prosjektet er i gang ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og består av trasnformasjon av metadata til linked data og ekstraksjon og mapping av data innenfor kulturarv.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2733