Mapping med mening - Utfordringer ved mapping av indekseringsspråk

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne oppgaven forsøkes det å identifisere generelle kategorier av utfordringer ved mapping av indekseringsspråk. I en todelt metode ble først dokumenter fra fire tidligere mappingprosjekter analysert og sju forskjellige kategorier av utfordringer ble identifisert. Fire av disse kategoriene ble viderebragt og eksemplifisert i en dataanalyse med et prekoordinert emneordssystem og en tesaurus som datagrunnlag. Analysen viser at utfordringer ved mapping av indekseringsspråk er til en viss grad mulig å generalisere. Utfordringene som ble identifisert ble knyttet til feilaktige mappinger, homonymi, hierarkisk plassering og forskjellig spesifisitet, sammensatte begreper, forskjellig praksis i bruk av emneordvokabularene og konteksten emneord står i, konsistens ved valg av mappinger og relasjonstyper og ressursbruk. Disse utfordringene var til stede i en forskjellig grad avhengig av om man mappet vokabularer basert på prekoordinering eller postkoordinering.
The goal of this thesis was to identify general categories of challenges in mapping of indexing vocabularies. Documentation from four previous mapping projects was analysed in order to identify common challenges. These were divided into seven categories. Four of these categories were then used in a data analysis using two new vocabularies, one consisting of compound subject headings and one thesaurus. The analysis shows that there are, to a certain degree, general categories of challenges in mapping of subject headings. The seven categories identified are connected to incorrect mappings, homonymy, hierarchy, compound concepts, different use of the vocabularies and the context of the subject headings, consistency in choice of mappings and the amount of resources needed for mapping. The extent of these challenges was depending on whether the mapping was based on mapping of pre-coordinated or post-coordinated vocabularies.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2737