Lys - kommunikasjon

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Bakgrunnen var å lære mer om kommunikasjonen som kan oppstår mellom brukeren og produktet. Mitt fokus går ut på å undersøke hvordan lys påvirker oss mennesker. Grunnen til dette er at resultatet i dette prosjektet blir et produkt som ulike brukere skal ha nytte av. Vil skape en god kommunikasjon mellom bruker og produkt. Her får produktet en viktig oppgave ved å formidle ”noe” til brukeren. Bruker mennesker produkter som inneholder lys? Vi mennesker trenger lys for å leve, som plantene trenger sol for å gro, og derfor trenger vi produkter som inneholder lys. Om sommeren er det enklere å gi kroppen tilstrekkelig med sol til hjernen, enn om vinteren. Selv om man tar lysterapi, er det også bra å være ute i frisk luft, mosjonere og spise sunt. Mosjon og et allsidig kosthold gir tilstrekkelig med naturlig B-vitamin. Bevegelsene i produktet illustrerer alle de hverdagssituasjonene vi menneskene gjør hver dag. Kroppen vår må være i aktivitet for å få dette til å fungere. Teori om hva som påvirker oss gir en bedre forståelse av kommunikasjon mellom bruker og produkt, (Cialdini, R. B. (2003). Systemene i Ms – Belysning som er vist til handler om kommunikasjonen bedriften har, de ansatte, markedsføring, hvilke type lamper de selger, kundene, transport og produksjon. Ut i fra dette var det å finne forbedringspotensial i en retning. Problemet som ble løst ”Utvikle et lysobjekt som kan brukes både som leselys og/ eller dekorativ belysning, av en bruker i ulike situasjoner”. Innenfor bedriften falt valget på å finne en bedre løsning på, ”Hvordan oppstår ideskapningen hos Ms – Belysning?” Grunnen til dette var at jeg ville sette meg inne i bedriftens metode og strategi innenfor idegenerering. De har ingen egne ansatte som har design som utdannelse som tar seg av dette. Mangel på ekspertise føre til at de ikke vet så mye om hvilke metoder som fremmer nye ideer. Uten en forbedring på denne fronten vil de antagelig bare fortsette med å forbedre produktene de har nå. Dette er egentlig en litt vond sirkel som må endres. Mitt masteprodukt fremmer metoder som de kan videreføre inn i sitt arbeid. Da ble videre utikling var å fremme de metodene som kunne forbedre bedriftens prosess. Jobbet med bakgrunnen med å fremme noe nytt, kreativiteten hos bedriften, målgruppen, brukerens tilhørighet, bruken av det nye produktet inn i deres sortiment, produktets spesifikasjon, funksjon og styrker og svakheter ved produktet. Konklusjonen viser til ferdig produkt og en utvikling av bedriftens sortiment. Produktet består av to hovedelementer: Understell i samarbeid mellom meg og bedriften, produseres i Kina, og objektet som skal dekke lyskilden, blir egenprodusert. ”En definisjon på et produkt er at det har en nyttevirkning for brukeren, det leverer en ytelse. Hvis det ikke har en brukerfunksjon og en definerbar ytelse er det heller ikke et produkt.” (Wanzel, Hauschild og Rasmussen, 1997, p. 61)Konklusjonen viser til at bevegelsene i lampen forandrer lyset i forhold til hvordan brukeren roterer på elementene, og brukeren kommuniserer med objektet gjennom aktiviteten som oppstår

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/859