Lønn som fortjent? - En kvantitativ studie av innvandreres muligheter til å nå høyere stillinger og om lønnsforskjeller mellom etnisk norske ansatte og ansatte med innvandrerbakgrunn i én av Norges største etater.

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Masteroppgavens tema er diskriminering av ansatte med innvandrerbakgrunn i et av Norges største direktorater, Utlendingsdirektoratet (UDI). Hensikten med forskningsprosjektet er å svare på ett konkret spørsmål, nemlig om etnisk bakgrunn kan forklare noe av stillings- og lønnsvariasjonen mellom etnisk norske ansatte og innvandrere som jobber i direktoratet. Studien er basert på en kvantitativ analyse av empiriske data med opplysninger om 1 191 UDI-ansatte. Det teoretiske grunnlaget viser at vi kan forvente å se ulike mekanismer for diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn i organisasjoner. Men fordi undersøkelsen ble gjort blant høyt kvalifiserte ansatte i UDI, forventet vi at vi ikke skulle finne systematiske forskjeller mellom gruppene i stillingstitler og i lønn. Studien viser at det er forskjeller mellom de to gruppene av ansatte, personer med etnisk norsk bakgrunn («norsk» i noen tabeller) og personer med innvandrerbakgrunn. Studien konkluderer med at etnisk bakgrunn delvis kan forklare de observerte forskjellene i stillingstitler og i lønn mellom etnisk norske ansatte og ansatte med innvandrerbakgrunn som jobber i UDI.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7753