Lite land – stort hjerte : en analyse av mediedekningen av Norge i FNs Sikkerhetsråd 2001-2002

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Document type

Description

Master i journalistikk

Abstract

Den 10. oktober 2000 ble Norge valgt inn i FNs Sikkerhetsråd – kanskje det mektigste enkeltorganet i verden, og med rett og mandat til å bestemme over andre land. Denne masteroppgaven undersøker hvordan fire norske medier – VG, Dagbladet, NTB og Aften-posten – valgte å dekke Norge i Sikkerhetsrådet. Tidsmessig spenner oppgaven fra 1. januar 1998 og ut perioden i Sikkerhetsrådet i 2002. Valgkampen og perioden fram til Norge tok sete på Manhattan er dermed også med. Mer enn 1.500 avisartikler er analysert, og det er gjen-nomført kvalitative intervjuer med sentrale aktører, både fra mediene og FN-delegasjonen. Hovedfunnet i undersøkelsen er at mediene i stor grad opererer innenfor den utenrikspolitiske konsensus og i liten grad utfordrer det etablerte. En stor overvekt av kilder som representerer den til enhver tid regjerende myndighet i Norge er én årsak til det, men også medienes egne valg av tolkningsrammer. Undersøkelsen viser også at det norske formannskapet i Sikkerhets-rådets komité for sanksjonene mot Irak sjelden – om i det hele tatt – ble gjenstand for medienes granskende blikk. Oppgaven dokumenterer også hvordan opptakten til krigen i Irak i 2003 er med på å tegne et fiendebilde av Iraks president, Saddam Hussein i mediene.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/481