Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

Artikkelen presenterer funn fra den kvalitative studien Kvinner i norsk teater (KIT). Forskerne har undersøkt kvinnelige skuesp illeres opplevelser av rolletildeling i norske institusjonsteatre, sett i et livsløpsperspektiv. Studien bygger på 20 kvalitative forskningsintervju av et strategisk utvalg kvinnelige skuespillere fra små og store institusjonsteatre. Vi drøfter dataene i l ys av feminisme og løfter frem seks tema i artikkelen: 1.Repertoar, 2. Utseendefokus, 3. Alderisme, 4. Rolletyper, 5. Rolleønsker, 6. Adelsmerket byttes ut? og 7. Endringsprosesser. I KIT - studien finner vi både skuespillere som er aktive og skapende innova tører og skuespillere som er skapende, men mer passive utøvere. Et sentralt funn er at suksesskriteriet for å få et berikende arbeidsliv i dag for kvinnelige skuespillere på norske institusjonsteatre handler om å tørre å ‘ta skjeen i egen hånd’ for å unng å marginalisering og alderisme innenfor institusjonen

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3072