Lesing og presisjonsopplæring, artikkel 1. Etablering av leseferdigheter ved bruk av presisjonsopplæringsverktøyet Tempolex, artikkel 2

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MALKS;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

For å mestre lesing er man avhengig av at den tekstuelle atferden frembringes med flyt. Flyt kan være en viktig forutsetning for å forstå det som leses. Artikkel 1 fremhever presisjonsopplæring som et nyttig system i forbindelse med å etablere flyt i atferd, spesielt leseflyt. Flere studier innenfor atferdsanalyse og presisjonsopplæring viser effektive metoder som kanskje bør implementeres i den norske skole. Artikkel 2 er en studie som undersøker effekten av syv ukers bruk av dataprogrammet Tempolex. Resultatet viste at Tempolex-gruppen hadde størst fremgang på 5 av 6 tester. Avhengige t-test viser at eksperimentgruppen har signifikante forskjell mellom pretest og posttest på 5 av 6 tester, mens kontrollgruppen har det på 3 av 6 tester. Forskjellen i fremgang mellom gruppene var ikke statistisk signifikant, men dette kan skyldes at gruppene var små. Senere replikasjoner bør derfor operere med større grupper

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1563