Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring klasse B: del 1 og 2

  • merli_del1_mayp_2013.pdf (2M)
  • merli_del2_mayp_2013.pdf (4M)

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

«Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring klasse B» et forsknings- og utviklingsarbeid som resulterte i manuset «Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring». Ledsagerveiledningen ble til etter et ønske fra elever ved en trafikkskole ønsket at ledsagere skulle være flinkere til å lære bort å kjøre bil. Privat øvelseskjøring er en oppgave som foregår i en privatbil, mellom en ledsager og en øvelseskjører som ofte står i nær relasjon til hverandre. Et komplekst felt som førte til at masteroppgaven har i seg elementer fra pedagogikk, didaktikk, føreropplæring, trafikkpsykologi og trafikksikkerhet. For å utvikle og måle nytteverdien av ledsagerveiledningen, ble aksjonsforskning med ulike kvalitative metoder benyttet, eksempelvis logg, videofilming og observasjon. Ledsagerveiledningen ble antatt av et forlag og er fagfellevurdert. Det konkluderes med at ledsagerveiledningen har høy nytteverdi for både ledsager og øvelseskjører, og legger til rette for privat øvelseskjøring som er trygg, sikker og forsvarlig. Det gjøres oppmerksom på at masteroppgaven består av to deler. Del 1 handler om hvordan ledsagerveiledningen ble til, og hvilket kunnskapsgrunnlag den bygger på. Del 2 er selve ledsagerveiledningen. Del 2 er klausulert, da det foreligger en kontrakt om bokutgivelse på ledsagerveiledningen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1520