Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Magma - tidsskrift for økonomi og ledelse;(1)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

Lederlegitimitet er den anerkjennelse medarbeideren tilfører lederen og kan blant annet være et resultat av lederens måte å lede på. Vi undersøker hvordan formalisering av ledelsesprosessen bidrar til å bygge opp eller bryte ned medarbeiderens respekt for lederens måte å lede på. Data fra 223 medarbeidere i statlig, kommunal og privat revisjon støtter antakelsen om at formalisering har betydning for lederens legitimitet. Mer konkret betyr dette at i avdelinger der det finnes klare regler og lover og der lederen er nøye med å følge slike regler, oppnår også lederen respekt blant medarbeiderne. I tillegg viser resultatene at revisorer i offentlig sektor har en større tendens til å anerkjenne lederens måte å lede på, enn revisorer i privat sektor. Resultatene har viktige praktiske implikasjoner for ledelse av revisorer så vel som andre profesjoner.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/590