Ledelse, styring og verdier

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;7 (1)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

Ledere som i praksis står overfor valget mellom styring og ledelse som virkemidler for koordinering i konkrete saker, vil i prinsippet først og fremst vurdere det økonomisk rasjonelle i dette valget. Men i praksis reises mange verdispørsmål. Vi diskuterer hvordan verdivurderinger blir aktuelle når ledelse og styring er i bruk som virkemidler, og om det er noen forskjell mellom de to virkemidlene når det gjelder hvordan de i praksis bidrar til bruk og videreutvikling av organisatoriske verdier. Styring defineres som formålsfokusert i utgangspunktet, som et spørsmål om å velge et standardisert system. Ledelse handler om å etablere formål og mer personorientert tilrettelegging for måloppnåelse - og åpner dermed mer for verdimessige vurderinger. Med utgangspunkt i tre empiriske eksempler illustrerer vi at innføring av et hvilket som helst styringssystem gir signaler om visse verdier - det vil si at noe er viktigere enn noe annet, og at det vil styre atferd og dermed bidra til å endre normer og kultur i en organisasjon. Eksemplene illustrerer også at det typisk er styring som etterspørres når noe skal kritiseres, selv om det ut fra våre definisjoner av ledelse og styring ville vært nærliggende å etterspørre ledelse. Når det i praksis snakkes om ledelse, snakkes det ofte om det som mangler i økonomisk rasjonell forstand. Mens det som etterlyses, kanskje er verdibaserte diskusjoner og valg, ser vi ut til å være lite villige til å sette merkelappen «ledelse» på dette.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1042