Lavt sensorsamsvar : kan det bedres?

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

UNIPED;34 (4)

Publisher

Universitets- og høgskolerådet

Document type

Abstract

Etter innføringen av Kvalitetsreformen er kravet om ekstern sensur redusert betydelig i høgre utdanning. Antallet sensorer er også redusert. Dermed forutsettes det at sensureringen holder høy kvalitet, også når den bare gjøres av en intern sensor. Et første krav er høyt sensorsamsvar, det vil si godt samsvar i vurdering og karaktersetting innenfor gruppen av sensorer. Men omfattende forskning viser stor variasjon og ofte dårligere sensorsamsvar enn det man forutsetter. Ved én profesjonsutdanning tydet noen klagesaker på lavt sensorsamsvar. Begrunnelser for gitte karakter var til dels sprikende og lite konsistent. Man besluttet å gjøre et krafttak for å kartlegge situasjonen og bedre kvaliteten i sensureringen. Etter ett år med kvalifisering av hele lærerpersonalet, var resultatene beskjedne. Det viste seg langt vanskeligere å endre sensureringspraksis blant lærerne enn forventet. Dette resultatet gir grunnlag for å stille spørsmål om hvordan man kan heve samsvaret innen et sensorkorps opp til et nivå som er akseptabelt når antallet sensorer er lite.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1126