Langtidsplanlegging i forsvarssektoren, administrasjon eller politikk?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Langtidsplanleggingen i forsvarssektoren er en kompleks prosess med mange aktører. Disse må balansere forskjellige roller i forskjellige sammenhenger. Det skal gis et uavhengig fagmilitært råd som skal danne utgangspunkt for en langtidsproposisjon som er et uttrykk for regjeringens politikk. I denne oppgaven tas det utgangspunkt i teori rundt forholdet mellom administrasjon og politikk. Teorien beskriver hvordan disse rollene er håndtert i fra perioden hvor tradisjonell offentlig administrasjon var rådende til nyere former for offentlig samstyring. Gjennom dokumentstudier og intervjuer med personer med sentrale roller i langtidsplanleggingen beskrives prosessen som ledet til utarbeidelsen av inneværende langtidsplan for perioden fra 2017 til 2020. De mest sentrale dokumentene i prosessen blir analysert med hensyn på hvilke aktører som hadde hvilke roller i forbindelse med utarbeidelsen, og i hvor stor grad dokumentene kan sies å beskrive politikk eller administrasjon. Med bakgrunn i dette oppsummeres det med hvordan politikk og administrasjon har blitt balansert i forbindelse med denne langtidsplanen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6281