Læringsglede i bygg og anleggsfaget

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masterrapporten i yrkespedagogikk omhandler et forskningsprosjekt som er gjennomført ved en videregående skole i Norge. Skolens navn og beliggenhet er ikke beskrevet i denne rapporten av hensyn til deltakernes rett til anonymitet. Målet med dette masterstudiet har vært å forske på hvordan nye pedagogiske tilnærminger, i denne sammenheng et to- lærer system, kan være med på å forbedre læringsutbyttet gjennom det å skape læringsglede hos elevene. Problemstillingen er bygget opp av begrepene læringsglede og relasjoner. Problemstillingen er: Hvordan påvirker to-lærer systemet elevenes læringsglede? Teoretisk forankring: Medvirkning og aktiv deltakelse har vært i fokus gjennom hele prosjektet, og at det å lære og videreutvikle seg skjer gjennom å oppdage selv sammen med andre. Metode: Dette forskningsprosjektet er basert på kvalitativ forskning. Resultat: Forskningsprosjektet kan dokumentere gjennom undersøkelsen at to-lærer systemet påvirker elevenes læringsglede. Konklusjon: Forskningsresultatet bekrefter i stor grad min forforståelse. Funn i litteraturen underbygger resultatene. To-lærer systemet er ikke isolert sett den eneste årsaken til læringsglede. Aktivitet, gruppestørrelse, medvirkning og samhandling er viktige faktorer i forhold til resultatet. To-lærer systemet gir derimot gode betingelser i forhold til gjennomføring og påvirkning av elevenes hverdag som igjen skaper læringsglede

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1228