Læringsfremmende vurdering i to norskkollegier

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Norskkæraren;3-2018, 42. årgang

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

I mer enn ti år har norske myndigheter satset på utvikling av en læringsfremmende vurderingspraksis i skolen. Kjernepunkter i denne satsingen er å fremme bruk av vurderingskriterier og læringsfremmende tilbakemeldinger, og at lærerne legger til rette for bruk av informasjon fra tilbakemeldinger i videre læringsarbeid. Vi har imidlertid fortsatt lite forskningsbasert kunnskap om hvordan denne satsingen kommer til uttrykk i norskfagets skriveopplæring i videregående skole, og hvordan norsklærere opplever det å jobbe med læringsfremmende vurdering. Denne studien utforsker hvordan dette arbeidet oppleves av lærerne i to lærerkollegier med ulik grad av samarbeid i norskseksjonen. Ved hjelp av tematisk analyse av intervjudata viser studien at lærerstyrt fagsamarbeid ser ut til å øke mulighetene for å realisere en læringsfremmende vurderingspraksis. Studien viser også at lærerne oppfatter at generelt formulerte vurderingskriterier kommuniserer dårlig med elever.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6495