Læringsaktiviteter og profesjonsorientering- et utviklingsarbeid i ny grunnskolelærerutdanning

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

UNIPED;35 (2)

Publisher

Universitets- og Høgskolerådet

Document type

Abstract

Denne artikkelen har utgangspunkt i en studie knyttet til ulike arbeidsformer i faget pedagogikk og elevkunnskap i lærerutdanningen. Formålet med artikkelen er å drøfte hvordan studentaktive læringsformer kan gi ulike inntak til kunnskapsinnholdet i faget og bidra til profesjonsforståelse. Innledningsvis presenteres relevant forskning som belyser forhold mellom teori og praksis i profesjonsutdanninger. Deretter beskrives tre ulike arbeidsformer som studien har fokus på. Arbeidsformene gjennomføres i en klasse første studieår i den nye grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn. Studentenes erfaringer med arbeidsformene er dokumentert i vurderingslogger. I tillegg er det gjennomført dybdeintervju med et utvalg studenter. Analyse av data har utgangspunkt i Kvales fortolkings-kontekster: selvforståelse, kritisk (common sense) og teoretisk forståelse (Kvale, 2009).

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1401