Læring av fagbegrep

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Rapporten omhandler læring av begreper og hvordan lærer kan legge til rette for slik læring i kost- og ernæringsfaget. Det rapporteres fra mindre undersøkelser for å gi elever erfaring i bruk av tankekart og læringsstrategier. Videre tar rapporten om problemer elever kan ha med å utvikle begreper, om det skyldes manglende matlagingserfaringer? Resultater etter intervju av syv lærere viser at de erfarer lignende problemer knyttet til begrepslæring. De fokuserer ikke i særlig grad på læreboka. De viser til sin tilpassing i opplæringen med økt fokus og tilrettelegging blant annet med symboler som letter bruk av komfyr. De vanskelige begrepene respondentene erfarte at elever kunne ha problemer med å tilegne seg stemte med intervjuers. Det ble utviklet en skisse over disse med tanke på et samarbeid i begrepslæringen på disse ulike skolene

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1329