Lærerstudenter og læring

Author(s)

Publication date

2012-04

Series/Report no

FoU i Praksis;2011

Publisher

Tapir Akademisk Forlag

Document type

Abstract

Artikkelen beskriver og drøfter et innovasjonsarbeid på Høgskolen i Oslo hvor intensjonen var å bedre studentenes prestasjoner i pedagogikkfaget ved å arbeide med deres motivasjon og læringsstrategier. Det teoretiske grunnlaget for prosjektet er motivasjonsteori (Self Determination Theory). Deltakerne var førsteårsstudenter som selv hadde meldt seg på et tilbud for å jobbe med egen læring. Intervensjonen var gruppeveiledning. Tre pedagogikk- lærere som alle har teoretisk bakgrunn og erfaring med veiledning var veiledere. Dataene som ble samlet inn er både kvalitative og kvantitative. Resultatene er lovende: Analysene viser at de studentene som hadde fått veiledning, gjorde det signifikant bedre til eksamen enn studentene som ikke hadde fått veiledning. De kvalitative dataene kan tyde på at studentene har fått større bevissthet om læringsstrategier og økt motivasjon

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1408