Lærerens yrkeskunnskap og læreren som forsker: en strategi for å forske i læreryrket