Kvinner i legemiddelassistert rehabilitering, erfaringer og opplevelser med omsorg under fødsel

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Innsikt i hvordan kvinner i LAR opplever omsorg under fødsel, slik at jordmor erverver kunnskap som gjør henne i stand til å ivareta kvinnene og gi optimal fødselsomsorg. Problemstilling: Hvordan opplever kvinner i LAR omsorg under fødsel? Metode: Kvalitativ design, med semi-strukturerte forskningsintervju. Fortolket gjennom induktive analyse Resultat: Analysen resulterte i fem temaer; Å møte på fødeavdelingen med negative forventinger i bagasjen, Jordmors trygge autoritet, Kommunikasjon som grunnleggende verktøy, Jordmors handlinger og Omsorgsrelasjon som resultat av møte Konklusjon: Omsorgsrelasjonen oppstår som et resultat av møte mellom kvinnens forventinger om å bli møtt med fordommer og jordmors handlinger og væremåte.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3531