Kvalitetssikring av attføringsarbeid, hvem tjener på det?

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne oppgaven omhandler hva man kan oppnå med å innføre kvalitetssystemet Equass i attføringsbedrifter og vekstbedrifter i skjermet sektor. Disse bedriftene leverer arbeidsmarkedstiltak til personer med nedsatt arbeidsevne. Det er Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV) som kjøper tjenester fra bedriftene. NAV har pålagt alle bedrifter å være sertifisert i et kvalitetssystem innen 31.12.2011. I oppgaven har vi sett på kvalitetssystemet Equass, som et stort flertall av bedriftene har valgt. Det er sett på opprinnelsen til Equass, hvordan det er organisert, hvordan det fungerer, kostnader og organisering. Det er brukt en kvalitativ undersøkelsesmetode med intervju og spørreskjemaundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen viser at innføring av Equass, har gitt resultater for bedriftene. I tillegg er det gjennom undersøkelsen sett at det kan være forbedringsområder å ta tak i, for alle involverte parter i skjermet sektor.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1222