#KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Document type

Abstract

Artikkelen omhandler et knippe kunstdidaktikeres skjønnsutøvelse i møte med et asylmottaks beboere. Forskerne beskriver og fortolker disse kunstdeltakernes skjønnsutøvelse og diskuterer hvordan denne skjønnsutøvelsen omsatt i en kunstpraksis kan inngå i utviklingen av det kulturelle demokrati. Studien bygger på dybdeintervju av syv strategisk utvalgte informanter. Empirien fortolkes innen et fenomenologisk forskningsdesign og diskuteres i lys av Aristoteles’ phronesisbegrep’ og Rancières teori

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5081