Kunstdidaktikkens møte med marginale røster

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

InFormation-Nordic Journal of Art and Research;482)

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

Artikkelen utforsker kunstdidaktikken fra et teoretisk begrepsutviklingsperspektiv og fremviser temanummerets fokus på marginale røster i og gjennom kunsten. Forfatterne belyser hvordan kunsten kan bidra med et mulighetsrom for å realisere et reelt kulturelt demokrati i samfunnet ved hjelp av samtidskunsteksempler og forslag om å utvikle en estetisk vitenskapsteori.

Keywords

Version

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3163