Kompetansevurdering og kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Tidsskrift for velferdsforskning;17(1)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

Realkompetansevurdering innebærer at kompetanse opparbeidet gjennom erfaring blir dokumentert og anerkjent på linje med formell kompetanse. Basert på en spørreundersøkelse blant 213 medarbeidere i seks kommuner oppsummerer artikkelen erfaringer med slik vurdering i tilknytning til kompetanseheving for ufaglærte i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Sektoren har en stor andel ufaglærte og innvandrere og står foran tiltagende knapphet på arbeidskraft. Informasjon til målgruppen om retten til realkompetansevurdering, formidlet av arbeidsgiver, er avgjørende særlig for minoritetsspråklige. Realkompetansevurdering er for de fleste et trinn på veien til fagbrev og til en styrket stilling hos nåværende arbeidsgiver. Tilgang til relevant praksis og oppmuntring fra arbeidsgiver er viktig i denne prosessen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1968