Kompetanseutvikling

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAYP;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Problemstillingen i dette prosjektet er «Hvordan kan man legge til rette for kompetanseutvikling for lærere?». Hensikten med denne forskningen er å vise en måte å tilrettelegge for kompetanseutvikling for lærere. Jeg har gjennomført flere aksjoner med en lærergruppe. Ved å benytte aksjonsforskning som strategi, har jeg forsket sammen med, og ikke på mine informanter. Jeg har brukt tilnærming til fremtidsverksted og pedagogisk aksjonsforskning som forskningsstrategier. Arbeidstittelen for fremtidsverkstedet var «Hvordan kan vi som lærere samarbeide for å utvikle skolehverdagen for våre elever». Fokuset i de neste aksjonene med lærergruppen var gylne øyeblikk i møte med elever eller i møte med kollegaer i skolehverdagen. Som metode for innsamling av data har jeg brukt logger, pedagogiske soler som har vært tegnet på tavla og veggaviser laget av deltagerne. I mine aksjoner har jeg gjennom flere eksempler vist hvordan jeg har tilrettelagt for å få lærerne til å sette ord på og dele sine erfaringer. Jeg har vist hvordan de har satt ord på og delt sine kunnskaper og erfaringer ved å samarbeide og diskutere i grupper, ved å diskutere i plenum og gjennom logger, både skriftlig og muntlig. Jeg har også gjennomført en aksjon med en gruppe elever. I denne aksjonen var det gylne øyeblikk i skolehverdagen som var i fokus. Jeg har vist hvordan jeg har delt denne kunnskapen med lærerne ved å sitere fra elevenes logger, og ved å bruke fire av lærerne som var med i lærergruppen som analysedeltagere. Denne aksjonen gjennomførte jeg for at lærerne skulle få kunnskaper om hva som har betydning for elever i skolehverdagen. Aksjonene jeg har gjennomført, både med lærergruppen og elevene, er samlet i en forskerfortelling. I denne fortellingen er også datamaterialet samlet og presentert. En forkortet utgave er presentert i denne rapporten. Jeg har kategorisert de funn jeg har gjort og som er med på å belyse min problemformulering i tre kategorier. Disse kategoriene er relasjoner, refleksjon og relevans. Disse kategoriene har jeg belyst og drøftet opp mot relevant teori.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2609