Klimakrisen utfordrer objektivitetsidealet i norsk journalistikk

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Norsk Medietidsskrift;18 (4)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Norsk klimajournalistikk er et område der vi bare for noen få år siden så en dreining vekk fra en objektivt rapporterende journalistikk. Norske journalister spurte seg selv om det var deres jobb å redde verden. I denne artikkelen spores flere dimensjoner av objektivitetsidealet hos norske klimajournalister; balanse, gjenspeiling av opinionen, sannferdighet og nøytralitet. Idealet om sannferdighet illustreres av motsetningen mellom politisk og naturlig realisme i klimapolitikken; hvor store må kuttene i klimagasser være? Artikkelforfatteren konkluderer med et forsvar for et kritisk realistisk objektivitetsideal, som ikke trenger å stå i motsetning til en agendadrevet journalistikk.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1107