Klasseinndeling og stimulusekvivalens: Bruk av sortering for å demonstrere ekspansjon av stimulusklasser

  • dechsling_malks2018.pdf (2M)

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Stimulusekvivalensklasser har tradisjonelt blitt dokumentert i matching-to-sample (MTS) format. Nylige studier har vist at sortering av stimuli kan dokumentere arbitrære stimulusklasser og at det er et høyt samsvar mellom MTS-tester og sorteringstester. Artikkel I gjør rede for ulik bruk av klasse-begrepet når det snakkes om klasser av stimuli og stimulusekvivalens. Videre gis en oversikt over bruken av sorteringsteser i ekvivalensforsøk og en diskusjon av sortering som test-format. Artikkel II presenterer empiriske data fra 32 deltakere som, etter etablering av baselinerelasjoner, sorterte stimuliene før de gjennomgikk klasseekspansjonstrening, og ny sortering for å dokumentere ekspansjon av stimulusklassene. Resultatene viser at sortering kan demonstrere ekspansjon av stimulusklasser. Et slikt studie har aldri blitt gjort tidligere og resultatene verifiserer ytterligere at sortering kan dokumentere inndeling av ekvivalensklasser.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6124