Kjærstads store leonardo. Bricolage og pastisj i Jan Kjærstads roman Det store eventyret