Kategoriseringsmodeller innenfor to vitenskapelige disipliner

  • nordenstam_malks_nov2018.pdf (1M)

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Den første artikkel er en teoretisk artikkel som tar for seg kategorisering. Kategorisering sett i fra to vitenskapelige disipliner. En liten introduksjon om teoriene innenfor feltet kognitiv psykologi og begrepsdannelse innenfor atferdsanalyse. Det blir gjort en redegjørelse for prototypeteorien som er teori innenfor kognitiv psykologi, og stimulusekvivalens som er en retning innenfor atferdsanalyse. Den empiriske artikkelen tar videre for seg kategorisering og begrepsdannelse innenfor området stimulusekvivalens. Det har blitt utført ett studie der målet var å ekspandere en klasse på tre 5-medlemmers klasser med en ny stimulus i hver klasse. Det ble også utført sorteringstester i håp om at dette kunne demonstrere klasseekspansjon og dannelse av ekvivalensklasser.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6647