Kartlegging av systemintervensjoner i skole: effekt på klassemiljø og prososial atferd

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;40(1)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Målet for studien var å undersøke om et program for systemintervensjon (helART) var implementert etter de standarder som brukes internasjonalt og om graden av implementering økte med tiden programmet var brukt. Videre var det også et mål å finne ut om antall år med bruk av programmet påvirket klassemiljøet, målt ved lærernes rapport om bruk av strategier i klassen og deres oppfatning av elevenes prososiale kompetanse og skoleproblemer. Et siste mål var å se om elevens oppfatning av egen prososiale kompetanse hadde sammenheng med hvor lenge de hadde mottatt helART. Det ble gjennomført kartlegging på 21 skoler som hadde brukt helART i varierende antall år. Resultatene viste at implementering av helART var uavhengig av antall år programmet hadde vært brukt, og at få skoler hadde full implementering. Lærernes rapporterte strategier i klassen ble ikke predikert av helART, men av deres oppfattelse av elevenes styrker eller problemer i klassen. Elevenes oppfatning av egen kompetanse hadde delvis sammenheng med antall år helART for ungdomsskoleelever, men ikke for barneskoleelever

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1690