Karriereveiledning i grupper

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAYP;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven dokumenterer et kvalitativt forskningsprosjekt med karriereveiledning i grupper blant elever på studiespesialiserende utdanningsprogram ved en videregående skole. Problemstillingen er: Hvordan videreutvikle vg3- elevers selvinnsikt, valgkompetanse og egenaktivitet gjennom strukturert karriereveiledning i grupper? Utviklingsprosjektet gir en fenomenologisk vinkling av elevers opplevelse av å ha deltatt i karriereveiledning i grupper. Gruppene består av tre elever i hver gruppe og studien er basert på kvalitative data fra fokusgruppeintervjuer gjennomført fra høsten 2014 til januar 2015. Det overordnede målet er å komme frem til en strukturert og organisert veiledningsmodell som kan danne en ny praksis slik at elever skal videreutvikle selvinnsikt, valgkompetanse og egenaktivitet (handling). Gruppeveiledningens innhold er blitt utarbeidet med bakgrunn i styringsdokumenter, karriereteori og teori knyttet til veiledning. Området karriereveiledning er viet stor plass i drøftinger av funn. Det trekkes også inn ulike teoretiske innfallsvinkler til veiledning som konstruktivistisk veiledning, gruppeveiledning/veiledning i fellesskaper, etiske prinsipper i henhold til gruppeveiledning og karriereveileders rolle. I dagens samfunn har elever utrolig mye å velge mellom og det er ikke lett å være alene om dette valget. Gruppeveiledningen i dette utviklingsprosjektet viser at ungdommen synes det er positivt å reflektere sammen om overgangstiden fra videregående skole og ut i en verden som har mye å tilby. Karriereveiledning i grupper handler om å gjøre hver av deltakerne i stand til å forstå deres egen situasjon bedre, overveie strategier for endringer og planlegge handlinger. Gruppeveiledningen i denne forskningsoppgaven har vist at ved å reflektere rundt karriereferdigheter (CMS) som selvinnsikt, mulighetsoppmerksomhet, valgkompetanse, overgangsferdigheter og handlingsmuligheter, så utvikler elevene seg. Dette avhenger av karrieremodenheten til elevene og de kan ha forskjellig behov for veiledning. Dette handler også om rådgivningens plass i skolen og rådgivers tid og resurser.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2613