Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere

Author(s)

Publication date

2019-03-02

Series/Report no

Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 4 (2019)

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Abstract

Ingeniørutdanningen utgjør en av de viktigste lederutdanningene i Norge. Tidligere forskning viser at innenfor ingeniøryrket har kvinner lavere sannsynlighet for å få lederstillinger enn sine mannlige kolleger. I denne studien undersøkes kvinnelige og mannlige ingeniørstudenters karriereambisjoner og forventinger til fremtidig karriere. Spørsmålet som tas opp, er om kjønnsforskjellene i lederstillinger kan knyttes til kvinner og menns ambisjoner og fremtidige karriereforventninger. Resultatene viser at kvinnelige studenter har minst like høye karriereambisjoner som sine mannlige medstudenter, men oppgir likevel lavere forventninger om lederansvar. Ulike forklaringer på disse funnene diskuteres, og noe overraskende gir analysene ingen empirisk støtte til de vanligste forklaringene på kjønnsforskjeller i karriereutvikling. Kvinnelige og mannlige studenter har like preferanser og kvinnene har ikke lavere selvtillit enn menn. Videre har omsorg for barn lik betydning for kvinner og menn for utvikling av karriereambisjoner og lederforventinger. Det som derimot synes å forklare kvinners lavere forventinger om lederstillinger, er forestillingen om et glasstak. Studien er basert på en spørreskjemaundersøkelse (StudData) blant ingeniørstudenter i deres siste studiesemester.
Engineering is one of the most common educational backgrounds for managers in Norway. Earlier studies have shown that women engineers, compared to their male colleagues, less frequently become managers. This study investigates career ambitions and career expectations among male and female engineering students. The results reveal that women and men have equal ambitions, but different career expectations. Women report lower expectations of achieving a management position compared to men. The careful discussion of the findings surprisingly shows that the most common explanations of gender differences in careers do not get empirical support. Men and women students have equal career preferences, and women do not seem to have lower self-confidence than their male fellow students do. Further, the effect of having children on students’ ambitions and expectations are similar for both genders. However, one explanation stands out as an important explanation of gender differences in management expectations: women’s anticipation of a glass ceiling. The study uses a survey carried out among engineering students in their last study-semester.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6992