Kapitaldynamikk i en overlappende generasjonsmodell med et pay-as-yougo pensjonssystem

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Denne artikkelen presenterer en OLG modell med et ikke-fondert pensjonssystem, der aktørene har perfekt fremsyn. Tiden antas å være diskret, og individene antas å leve i to perioder. Selv i en enkel versjon av et slikt oppsett vil kapitaldynamikken være komplisert. Dette innebærer at kapitalutviklingen vil beskrives med en differenslikning som ikke kan løses eksplisitt. For å studere kapitaldynamikken må en da forholde seg til numeriske løsninger eller en implisitt løsning. I flere tilfeller vil det imidlertid være ønskelig å løse for kapitaldynamikken eksplisitt. I denne artikkelen presenteres fire ulike måter å formulere modellen på slik at kapitaldynamikken kan studeres eksplisitt. Avslutningsvis ser vi på et eksempel for å illustrere hvordan eksplisitte løsninger er nyttig dersom en skal studere den økonomiske veksten under ulike pensjonssystemer.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1547