"Kan slankeoperasjon være noe for deg?" : en studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi

Author(s)

Publication date

2015-01-29

Series/Report no

Fysioterapeuten;Årgang 82, nr. 4

Publisher

Norwegian Physiotherapist Association

Document type

Abstract

Bakgrunn: Beslutninger om behandling tas ofte på grunnlag av informasjon på internett. I denne studien har vi undersøkt hvordan privatklinikker informerer om fedmekirurgi på sine nettsider. Metode: Vi har benyttet en kvalitativ tilnærming for å undersøke informasjonen på nettsidene til fem private klinikker rettet mot det norske markedet og foretatt en tematisk analyse av materialet. Resultater: Resultatene presenteres gjennom fire hovedtema: Ingen annen behandling virker bedre; Du vinner mer enn du taper; Det er opp til deg. Kan slankeoperasjon være noe for deg? Samlet sett får resultatene frem at det er påfallende kontraster mellom de ladede og overtalende pasienthistoriene og den mer saklig orienterte informasjonen på klinikkenes nettsider. Konklusjon: Diskrepansen mellom de «vellykkede» pasienthistoriene og den mer saklig orienterte informasjonen på klinikkenes nettsider kan skape forvirring og i verste fall urealistiske forventinger til de utfordringer som fedmekirurgi medfører.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Kan-slankeoperasjon-vaere-noe-for-deg-En-studie-av-hvordan-private-klinikker-informerer-om-fedmekirurgi
  • https://hdl.handle.net/10642/7810