"Kan du høre meg?" - Hvordan opplever flyktninger å snakke om flukt?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Dette er en masteroppgave i psykisk helsearbeid som handler om flyktningers opplevelse av å snakke om sine erfaringer med flukt. Bakgrunnen for valg av tema er økning i flyktningestrømmen de siste årene. Det er blitt gjennomført kvalitative intervjuer med flyktninger på asylmottak, hvor flyktningene selv forteller sine historier om flukt for deretter å snakke om hvordan det opplevdes.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6174