Jordmors opplevelser etter traumatiske fødsler

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Hensikten med studien er å utforske hvilke opplevelser jordmødre har i etterkant av en traumatisk fødsel. Metode: Et systematisk søk etter kvalitative studier, i utvalgte databaser, identifiserte syv relevante artikler. Resultatene ble syntetisert ved å bruke en metaetnografisk tilnærming beskrevet av Noblit og Hare. Resultat: “Overveldet av følelser”, “Et vendepunkt” og “Behovet for støtte” fremkom som hovedtema. En traumatisk fødsel kunne føre til at jordmødre ble overveldet av følelser, som kunne gå utover deres mestringsevne. Hendelsen var for mange et vendepunkt, personlig eller profesjonelt, og kunne føre til ulike konsekvenser. Støtte var en betydningsfull faktor for hvordan jordmødrene opplevde hendelsen i ettertid. Konklusjon: Jordmødre kan oppleve å bli følelsesmessig overveldet etter en traumatisk fødsel, men støtte kan avgjøre hvilken følger hendelsen får. Implikasjoner for praksis: Oppfølgingsprogram og et støttende arbeidsmiljø som bidrar til læring bør implementeres slik at jordmødre bedre mestrer tiden etter traumatiske hendelser.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3605