Jordmødres erfaringer med å gi informasjon til kvinner i svangerskapsomsorgen med fokus på epiduralanalgesi

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAJO;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Etablere innsikt og forståelse for hvordan jordmor gir informasjon om epiduralanalgesi til kvinner i svangerskapsomsorgen. Problemstilling: Hvordan erfarer jordmødre å gi informasjon til kvinner i svangerskapsomsorgen om epiduralanalgesi? Metode: Kvalitativt design. Semistrukturerte forskningsintervju med åtte jordmødre som har erfaring fra svangerskapsomsorgen. Resultat: Funnene i studien tilsier at det er utfordringer som påvirker jordmors evne til å gi tilstrekkelig informasjon til kvinner i svangerskapsomsorgen om epidural. Konklusjon: Både jordmor og helsestasjon bør vie tid og oppmerksomhet til disse utfordringene for å bedre kvinners evne til få å en reell mulighet å ta informerte valg og ha innflytelse på oppfølgingen i svangerskapsomsorgen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6705