Jenter med bein i nesa : jenterollen i norsk barnelitteratur gjennom 50 år

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og info.fag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne masteroppgaven undersøker jeg 150 spenningsbøker for barn, den totale utgivelsen av slike bøker fra periodene 1965-70, 1985-90 og 2005-10. Målet med undersøkelsen er å se på den historiske utviklingen av jenterollen i spenningslitteraturen over 50 år. Jeg undersøker om det finnes jentekarakterer innenfor denne sjangerlitteraturen som jentelesere har kunnet se opp til som forbilder gjennom disse tiårene. Oppgaven består av to deler. Den første er en kvantitativ redegjørelse for antallet jenter og gutter i bøkene og hva slags rolle disse har; om de er hovedpersoner eller hjelpere, om de er aktive eller passive aktører innenfor handlingen. Andre del er en kvalitativ analyse av fem utvalgte romaner. Jeg leter etter jentekarakterer som kan si noe om hvordan jenterollen var i spenningslitteraturen på den tiden. Undersøkelsen gir flere interessante funn: Grupper med både jenter og gutter er blitt vanlig; jentene tar og krever større plass både innenfor sjangeren og i den enkelte bok; utviklingen har vært stigende gjennom hele etterkrigstiden. Spenningssjangeren er med andre ord ikke lenger en guttesjanger.
In this thesis I examine the entire Norwegian output of children’s mystery novels for the periods 1965-70, 1985-90 and 2005-10. My objective is to uncover the historical development of the female character in this genre over the past 50 years. In particular, I am looking for characters that might have been used as role models by girl readers. The thesis consists of two parts. Part one is a quantitative survey of the number of girls and boys present in some 150 novels, and a mapping of their respective roles, whether they are protagonists or helpers, whether they are active or passive in pursuing the action. The second part is a qualitative analysis of five selected novels. Concentrating on the historical status of girls in this genre, I read the selected novels looking for characters that might shed light on the periods in which the books were written. My study provides several interesting findings: Gender-mixed groups become ever more common; girls steadily demand more space, both within the genre at large and in the particular story; this trend has constantly been rising since the war. Suspense literature, therefore, is no longer boy’s literature.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1880