Ivaretakelse av den kritisk syke - Intensivpasienters opplevelse av sykepleie

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i klinisk sykepleievitenskap

Abstract

Formål: Utforske intensivpasienters erfaring og opplevelse fra innleggelse på en intensivavdeling med vektlegging på hva som får pasienten til å føle seg godt ivaretatt Teoretisk forankring: Tidligere forskning relatert til intensivpasienter erfaringer samt aktuell teori om sykepleie og sykepleiens funksjon. Metode: Kvalitativt forskningsintervju med fenomenologisk -hermeneutisk tilnærming. Fire tidligere intensivpasienter er inkludert i studien. Tekstanalysen er systematisk tekstkondensering, inspirert av Georgi og modifisert av Malterud. Resultater: Den analytiske prosessen har resultert i 6 kategorier som omhandler: «En fabelaktig opplevelse», pasientbeskrivelser som omhandler den sykepleien den mottar. Pasientene beskriver omsorgsfull pleie som resulterer i opplevelse av trygghet, men de beskriver også pleie som fører til angst og usikkerhet. «Du får liksom ikke spurt om noe», beskrivelser rundt kommunikasjonsvansker i perioden pasientene er koblet til respirator, pasienten opplevde frustrasjon og sinne grunnet kommunikasjonsproblemer. «Det var så motiverende å ha pårørende der» - pasientene beskriver hvilken betydning familien har under kritisk sykdom, men pasienten beskriver også behov for ro. «Knappestøvler og døde spedbarn», beskrivelser fra perioden pasienten er i delirium, hvor de beskriver frykt for miljøet og sykepleierne. «Fort i svingene», overflytting til post kom brått på og pasientene var ikke forberedt på hvor stor overgangen var. «Det føltes som et halvt år», beskrivelser av tørste og smerter. Pasientene opplevde ofte tørste uten at sykepleier var oppmerksom på dette. Konklusjon: Funn i denne studien viser at sykepleier er i en unik posisjon til å gjøre et tøft og vanskelig intensivopphold bedre ved hjelp av god ivaretakelse. Informantene beskriver god ivaretakelse når de følte seg trygge, fikk engasjert og individuell pleie, mottok lindring ved ubehagelige symptomer og fikk følelsen av kontroll ved angst, ubehag og ved overflytting til post.

Keywords

Version

draft

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3523